Rotary

Rotary on ühiskonna teenimisele pühendunud rahvusvaheline organisatsioon. Tänasel päeval on Rotarys ligi 1,2 miljonit liiget 200 riigis ja rohkem kui 34 000 klubi. Rotary ideoloogia on ühendada inimesi võimalikult erisugustest eluvaldkondadest. Klubisse kutsumise juures on tähtis, et liikmed oleks läbilõige oma valdkonnas läbi löönud ja tegusatest inimestest ning et võimalikult vähe oleks esindatud tööalaseid alluvussuhteid.

Rotary eetilistest põhimõtetest tähtsaim on Nelja küsimuse test, mille koostas Chicago rotariaan Herbert J. Taylor 1930. aastate sügava majanduskriisi ajal oma firma personalile. Tema eesmärgiks oli luua eetiline baas, mis aitaks firmal eriti rasketes töötingimustes edukalt toime tulla.

Kaalu oma mõtteid, sõnu ja tegusid, küsides endalt:

1) Kas see on tõde?
2) Kas see on õiglane kõigi asjaosaliste suhtes?
3) Kas see tugevdab head tahet ja sõprust?
4) Kas see on kõigile asjaosalistele kasulik?

1905. aastal kutsus advokaat Paul P. Harris 23. veebruaril kokku veel 3 ärimeest ja mehed otsustasid luua klubi, mis põhineks ideel, mille üle Harris oli juurelnud viimasel viiel aastal. See kõlas: ärimehed võiksid olla ja peaksid olema omavahel sõbrad. Esimese rotary-klubi eesmärgiks oli sõpruse, vendluse ja omavahelise abistamise edendamine. Loe ajaloost lisaks SIIT!

Loe Eesti rotariliikumisest SIIT!