Rotary nähtavaks 2014/ 15

Light Up Rotary – Let´s do it!light-up-rotary

RI presidendi Huangi moto “Rotary nähtavaks” on kogu rotaryaasta 2014-2015 teema. Meie ülesanne on levitada enda ümber infot Rotary kohta. Meil on 12 kuud aega viia ellu ”valgustusülesannet” nii klubides kui neist väljaspool.

23. veebruaril 2015 tähistame Rotary 110. aastapäeva. Oleme osa suurepärasest organisatsioonist, mis on nende aastate jooksul teinud uskumatult palju abistavat ja humanitaarset laadi tööd erinevates maailma nurkades. Seda tööd tuleb meil jätkata, sest abivajadus ei ole maailmas kahjuks vähenenud.

Informatsiooni jagamine ja teavitamine on tänapäeva ühiskonnas kesksel kohal. Meedia võim on peadpööritav ning selle mõju ei maksa alahinnata. Kui sind ei ole näha, pole sind olemas. See väljakutse tuleb meil vastu võtta, soovime seda või mitte. Ka selles küsimuses vajame üksteist. Iga klubi saab omalt poolt mõelda, millised on tema võimalused olla nähtav ja avaldada mõju.