Väljakutseks on uuenemine 2013

international logo 20132013/ 2014 hooaja moto võib sõnastada kui  “VÄLJAKUTSEKS ON UUENEMINE”, mis on otsene järg eelmise rotary-aasta tegevuseesmärkidele.

Mõte, et rotariaanlusesse mahub muudki kui meeldiv koosolemine, on äratanud arutelu.  Peamiselt on jõutud järeldusele, et meie tegevus peab olema mitmemõõtmeline selleks, et rotariaanlus oleks ka tulevikus vahend heategude sooritamiseks meie kogukondades.

Tänapäevaste rotariaanidena ei tohi me olla  isekad ega kaitsta seda, mis meile tundub praeguses elusituatsioonis mugav ja vähese vaevaga saavutatav.